VVV-Route: Axeler Ambacht Zuid

Axel
Met deze route (37,5 km) ontdek je het gevarieerde polderlandschap ten zuiden van Axel. Je fietst er langs kreken en bossen, door oude en nieuwe polders. De vlasnijverheid was in deze streek een belangrijke inkomstenbron. De ruim zestig meter hoge watertoren van Axel is een goed oriëntatiepunt tijdens deze fietstocht. Je kunt de toren ook beklimmen. Vanaf de top kijk je uit over een mozaïek van akkers en weilanden. Eeuwen geleden zag het uitzicht er heel anders uit… Tot de 15e eeuw had de zee vrij spel in dit gebied. Het Axeler Ambacht werd stukje bij beetje veroverd op de golven. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden de dijken weer doorgestoken om een linie te vormen tegen de Spanjaarden. Pas eind van de 18e eeuw werd het gebied definitief ingepolderd.

Contactinformatie

Axel
Maak je eigen route op vvvzeeland.nl