VVV-Route: Axeler Ambacht Noord

Axel
Ten noorden van Axel ligt een polderlandschap met opvallend veel kreken. Het zijn de restanten van vroegere zeearmen die door inpolderingen verdwenen zijn. Tijdens deze route (35,5 km) fiets je door oude en nieuwe polders, ontdek het verschil! De ruim zestig meter hoge watertoren van Axel is een goed oriëntatiepunt tijdens deze tocht. Je kunt de toren ook beklimmen. Vanaf de top kijk je uit over een mozaïek van akkers en weilanden. Eeuwen geleden zag het uitzicht er heel anders uit… Tot de 15e eeuw had de zee vrij spel in dit gebied. Het Axeler Ambacht werd stukje bij beetje veroverd op de golven. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden de dijken weer doorgestoken om een linie te vormen tegen de Spanjaarden. Pas in de 18e eeuw werd het gebied definitief ingepolderd. Verkrijgbaar via www.vvvzeeland.nl/shop

Contactinformatie

Axel
Maak je eigen route op vvvzeeland.nl