VVV-Route: Historische polders

Axel
Deze fietsroute (35,5 km) leidt je door de historische polders van Zeeuws-Vlaanderen. Je trapt er door een weids landschap, met lange rijen bomen aan de horizon. De ruim zestig meter hoge watertoren van Axel is een goed oriëntatiepunt tijdens deze tocht. Je kunt de toren ook beklimmen. Vanaf de top kijk je uit over een mozaïek van akkers en weilanden. Eeuwen geleden zag het uitzicht er heel anders uit… Tot de 15e eeuw had de zee vrij spel in dit gebied. Het Axeler Ambacht werd stukje bij beetje veroverd op de golven. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden de dijken weer doorgestoken om een linie te vormen tegen de Spanjaarden. Pas eind van de 18e eeuw werd het gebied definitief ingepolderd. Deze route is te downloaden op deze pagina of te fietsen met de Zeelandapp!

Contactinformatie

Axel
Maak je eigen route op vvvzeeland.nl